دات نت نیوک

فهرست خلاصه سایر پروژه ها

شرح تفضیلی

سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهر فرودگاهی امام خمینی

سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهر فرودگاهی امام خمینی

مطابق قانون مناطق آزاد ثبت قانونی شرکت ها و موسسات غیرتجاری که در منطقه آزاد قرار دارند به عهده همان منطقه آزاد می باشد و بدین منظور در مناطق آزاد واحدی برای انجام امور مربوط به ثبت اینگونه شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایجاد شده است. یکی از مناطق آزاد کشور شهر فرودگاهی امام خمینی می باشد. سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهر فرودگاهی امام خمینی جهت مکانیزه کردن فرآیند ثبت موارد فوق پیاده سازی شده است. این سامانه تمامی درخواست های متقاضیان اعم از درخواست تاسیس یا صورتجلسه تغییر شرکت یا موسسه را از طریق یک سایت اینترنتی اخذ و سپس فرآیند مکانیزه تاسیس یا تغییر را آغاز می کند. ادامه فرآیند مذکور در درون واحد ثبت شرکتهای مناطق آزاد قرار دارد و نهایتا منجر به صدور آگهی تاسیس یا تغییر شرکت/موسسه می شود.  پایگاه داده سامانه تمامی اطلاعاتی که قانونا باید ثبت شود، نظیر نام، شماره و تاریخ ثبت، شناسه ملی، مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره، اعضاء هیات امناء، فعالیت ها و ... شرکت/موسسه را در خود نگه داری می کند. این سامانه بصورت مکانیزه به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل است و در مواقعی که قانونا باید با آن سامانه تعامل داشته باشد، نظیر صدور شناسه ملی برای شرکت یا موسسه تازه تاسیس، عملیات تعامل را بصورت مکانیزه انجام می دهد.

تاریخ راه اندازی: آبان 96

کارفرما: شهر فرودگاهی امام خمینی

Print

تعداد نمایش ها (783)/نظرات (0)

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x