دات نت نیوک

فهرست خلاصه سایر پروژه ها

شرح تفضیلی

سامانه اتوماسیون و دبیرخانه وکلای دادگستری مرکز

سامانه اتوماسیون و دبیرخانه وکلای دادگستری مرکز

يکی از امکانات ويژه اين بخش تعريف کارتابل مجزا برای هر يک از وکلا می باشد. وکلا از طريق کارتابل خود قابليت ارجاع اسناد به کاربران دیگر تعریف شده در پرتال را دارند. 

123
soap2day